Munksgaard plus Andersen

01.02.2008

Hotel på Stamholmen, CPH Business Park

I forbindelse med revitalisering og området og etablering af Copenhagen Business Park, planlægges opført et nyt Hotel på ca. 4.000  m2. Der arbejdes pt med at udarbejde en aftale med "hotelkæden" der skal drive hotellet samtidig med, at der foregår drøftelser med Kommunen. Endelig lokalplan forventes at foreligge primo oktober 2008, men man foventer at projektere hen over sommeren. 

Gå tilbage