Munksgaard plus Andersen

10.06.2009

Region Sjælland, Nyt psykiatri hospital i Slagelse

Region Sjælland planlægger at samle en række psykiatriske funktioner i et nyt hospitalsbyggeri i Slagelse. Det fremtidige hospital skal indeholde almenpsykiatriske og retspsykiatriske funktioner ligesom der skal indeholdes et sikringsafsnit.

MplusA bistår regionen med fastlæggelse af udbudsstrategi. I den sammenhæng er det besluttet, at indkøb af totalrådgivning skal foregå efter gennemførelse af følgende 2 faser:

1) afholdelse af en offentlig idekonkurrence (hvor ideer og visoner til den samlede fremtidige psykiatrifunktion i Slagelse ønskes belyst).

2) gennemførelse af en begrænset projektkonkurrence (bl.a. på baggrund  af de modtagne ideer og visioner samt et mere detaljeret program gennemføres denne konkurrence, hvor der forventes indgået totalrådgivningsaftale med vinderen af konkurrencen).

Parallelt med at idekonkurrencen gennemføres varetager MplusA et EU-udbud af bygherrerådgivning for det samlede byggeri.

Link til konkurrenceprogram for idekonkurrencen:

www.regionsjaelland.dk/paps

 

Gå tilbage