Munksgaard plus Andersen

24.07.2009

Herlev Hospital - Udbudsrådgivning

Der udbydes i efteråret 2009 totalrådgivning til 3 "selvstændige" ombygningsprojekter til en samlet værdi af ca. DKK 200 mio. eksklusiv moms. MplusA varetager disse 3 EU-udbud.

I forbindelse med gennemførelse af Hospitalsplanen skal der bl.a. opføres et nyt kvinde-/barn hospital med et areal på ca. 55.000 m2.

Totalrådgivningen hertil forventes indkøbt via afholdelse af en begrænset EU-projektkonkurrence. MplusA varetager den overordnede koordinering af de konkurrenceprocessuelle aktiviteter og bistår hospitalet med udarbejdelse af konkurrencegrundlaget.

Konkurrencen forventes offentliggjort ultimo 2009 og afsluttet efteråret 2010.

Der skal yderligere gennemføres et EU-udbud af Bygherrerådgivningen til etablering af nybyggeriet. Dette udbud forventes opstartet parallelt med projektkonkurrencen - og det forventes yderligere at MplusA skal varetage dette udbud.

Gå tilbage