Munksgaard plus Andersen

03.04.2012

Universitetssygehus Køge

Region Sjælland har fået forhåndstilsagn fra regeringens ekspertudvalg på 4,0 mia. kr. til at realisere Universitetssygehus Køge over de kommende ca. 10 år.

Projektet forventes at omfatte ca. 132.000 m2 nybyggeri samt mindre tilpasninger af det eksisterende Køge Sygehus.

Aktuelt udbydes bygherrerådgivningen til det samlede projekt og der udarbejdes grundlag for en planlagt begrænset projektkonkurrence.

Denne projektkonkurrence forventes annonceret juli 2012 og herefter forløbe i 2 faser frem til sommeren 2013. Efter første fase af konkurrencen går op til 3 vindere videre til anden fase, der foregår efter proceduren udbud efter forhandling.

Der ønskes i forlængelse af den samlede konkurrence indgået totalrådgivningsaftale med den konkurrencedeltager, der har udarbejdet det bedste forslag/afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Gå tilbage