Munksgaard plus Andersen

Selskabet

Henrik Munksgaard og Knud Toft Andersen stiftede aktieselskabet MUNKSGAARD plus ANDERSEN, Bygherrerådgivning A/S pr. 01. januar 2007.

MUNKSGAARD plus ANDERSEN beskæftiger sig med alle typer af bygherrerådgivningsopgaver for både offentlige og private kunder.

Selskabet løser en række offentlige opgaver indenfor bl.a. skole og sygehusbyggeri og løser derudover en række opgaver for private investorer vedrørende bygge- og anlægsprojekter i både ind- og udland.

Selskabet tilbyder rådgivningsydelser på højt kvalificeret niveau med en profil som tager udgangspunkt i, at:

  • bygherren altid skal føle sig tryg ved den ydede rådgivning.
  • en given opgave altid skal løses med ansvarlighed og høj faglig kompetence.
  • et succesfuldt projekt som udgangspunkt medfører positive outputs for alle involverede.
  • alle involverede i et projekt skal behandles med respekt.
  • ved løsningen af en opgave skal tilstræbes også at inddrage innovative, dynamiske og anderledes løsningsmodeller – og såfremt disse vurderes at være til projektets fordel skal de uden tøven anvendes.