Munksgaard plus Andersen

Rådgivning

Kerneydelsen i selskabet er bygherrerådgivning. Inden for bygherrerådgivning er der mange forskellige ydelser og discipliner. MUNKSGAARD plus ANDERSEN`s kompetencer ligger primært indenfor:

 • Projektstyring
 • Varetagelse af alle bygherrerelaterede opgaver
 • Byggeprogrammering/udarbejdelse af byggeprogram
 • Gennemførelse af udbudsforretninger, herunder EU-udbud samt udbud efter Tilbudsloven
 • Budgetlægning/priskalkulation
 • Styring af alle økonomisk relaterede forhold i et byggeri
 • Styring af alle tidsplansrelaterede forhold i et byggeri
 • Rådgivning indenfor organisation/organisering af projekter
 • Rådgivning vedrørende udbudsstrategi
 • Rådgivning vedrørende aftaleformer-/aftalestruktur
 • Varetagelse af bygherrerollen.

Hos MUNKSGAARD plus ANDERSEN skelnes som udgangspunkt altid mellem bygherrerådgivning og teknisk rådgivning (projektering) og der sættes en ære i, at en bygherrerådgiver skal forblive uafhængig af de projekterende og udførende.

Dermed opnås efter vores vurdering det bedste grundlag for altid at bevare overblikket over alle facetter i et projekt og dermed opnås samtidigt det bedste grundlag for at kunne styre projektet mod de fastlagte mål uden at miste fokus.