Munksgaard plus Andersen

Nyhedsarkiv

06.04.2017 - Ny Bygherrerådgiver

Den 01. februar 2017 startede Thomas Pilgaard Schmidt som bygherrerådgiver hos Munksgaard plus Andersen.

Thomas er uddannet civilingeniør og han har arbejdet som specialiseret bygherrerådgiver i ca. 20 år.

Hos MplusA har vi kendt Thomas fra forskellige projekter gennem de seneste ca. 10 år. Vi meget glade for, at Thomas har valgt at tiltræde hos os. Thomas faglige profil passer godt ind i forhold til de opgaver vi arbejder med og derudover er Thomas en meget behagelig og engageret medarbejder, der allerede er i fuld gang med at løse spændende opgaver.

 

06.04.2017 - Spændende opgaver

Hos MplusA er vi som altid igang med at løse en række spændende opgaver. Her er lille udpluk af udvalgte aktuelle opgaver:

Hvidovre Hospital: Kvalitetsfondsprojektet - Risk manager samt Bygherrerådgiver på Esco-projekt

Lyngby Taarbæk Kommune: EU-udbud af Bygherrerådgivning til Lyngby Rådhus

Gentofte Ejendomme: Ressourceperson 

Byggeri København: Bygherrerådgivere vedrørende Peder Lykke Skolen

Folketinget: Bygherrerådgivere på en række projekter

DTU: Bygherrerådgivere på en række projekter

Gentofte Hospital: Bygherrerådgivere på en forskellige projekter

IKEA Ejendomme: Bygherrerådgivere på etablering af nyt IKEA København

IDA: Bygherrerådgivere vedrørende Opalen

Amager Ressouce Center: Ressourceperson vedrørende Sydhavn Genbrugscenter

 

 

15.02.2016 - Vinter 2016

Vi har indledt 2016 med mange spændende aktiviteter og nye opgaver.

Som bygherrerådgiver for SAB/KAB med Sweco Architects som underrådgivere er projektkonkurrencen om Fremtidens Sølund ved at nærme sig sin afslutning med offfentliggørelse af den endelige vinder den 17.02.2016 og med aftaleindgåelse med totalrådgiver primo marts 2016.

Derudover er vi efter vundet udbudsprocedure blevet tildelt en rammeaftale om bygherrerådgivning på Region Hovedstadens kommende projekter indenfor renovering/ombygning af den eksisterende bygningsmasse på regionens eksisterende hospitaler. Også her er Sweco Architects vores underrådgivere.

Og så har vi netop indgået aftale om bygherrerådgivning på et stort privat byggeri "down-town" København, også dette glæder vi os meget til at arbejde videre med.

13.04.2015 - Forår 2015

Foråret er kommet og hos MplusA har vi travlt med en række spændende opgaver.

Vi har gennem længere tid været så heldige at have travlt med en række opgaver, der generelt er kendetegnet ved at være af længerevarende karakter. Det betyder færre nyheder på hjemmesiden, men stor aktivitet i selskabet.

Nedenstående nævnes i flæng en række igangværende opgaver:

Byggeri København, Kirkebjerg Skole - helhedsrenovering
Byggeri København, udbudsopgaver
Gentofte Hospital, patientbygning
Hvidovre Hospital, risk management
Folketinget, Anker Heegaards gade, boliger
Folketinget, bistand til projektorganisationen
Sinus Glostrup, butikscenter
DTU, bygherrerådgiver på en række delprojekter
Bispebjerg Hospital, Akuthuset - projektkonkurrence


Vi ønsker alle et dejligt forår!

04.04.2014 - Nye opgaver og nye opdragsgivere

Vi har i de første måneder af 2014 haft travlt med både igangværende og med nye opgaver.

Blandt de nye opgaver er bl.a.:

  • Et vundet EU-udbud af bygherrerådgivning til Folketinget
  • En udbudsopgave for Horsens Sygehus
  • En række forskellige opgaver for projektorganisationen på DTU (Danmarks Tekniske Universitet)
19.12.2013 - Glædelig jul og godt nytår

MUNKSGAARD plus ANDERSEN vil gerne ønske alle kunder og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår.

For os har 2013 været et godt og spændende år, hvor vi har arbejdet med mange nye og varierende opgaver for en bred kundekreds.

Vi er meget glade og taknemmelige for den positive respons vi modtager fra vores kunder på vores rådgivning.

Heldigvis arbejder vi aktuelt med en række længere varende projekter, så vi glæder os til det fortsatte samarbejde i 2014!

06.05.2013 - Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg - Somatik

MplusA har som underrådgiver til Drees & Sommer Nordic vundet bygherrerådgivningsopgaven vedrørende det Somatiske delprojekt på Bispebjerg Hospital.

Projektet omfatter opførelse af et nybyggeri på 81.000 m2.

Der opstartes umiddelbart efter aftaleindgåelse i maj 2013 med udarbejdelse af grundlag for den forestående projektkonkurrence.

MplusA leverer projektlederfunktionen til opgaven.

07.01.2013 - KEjd - ny rammeaftale

MplusA er blevet tildelt en rammeaftale om bygherrerådgivning (del II) af Københavns Ejendomme.

Vi løser aktuelt en række bygherrerådgivningsopgaver for KEjd - og håber med denne (nye) rammeaftale også fortsat at skulle levere rådgivning til Københavns Kommune i de kommende år.

12.12.2012 - Bispebjerg Hospital

MplusA bistår projektorganisationen bag det samlede projekt:

"Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg"

med gennemførelse af udbud vedrørende delprojekterne P-hus og Logistikbygning.

09.10.2012 - KEjd - Kirkebjerg Skole

MplusA med COWI som underrådgiver har vundet bygherrerådgivning og byggeledelse ved udbygning og helhedsrenovering af Kirkebjerg Skole i Vanløse.

Opgaven blev vundet ved miniudbud indenfor rammeaftalesættet for bygherrerådgivning for Københavns Ejendomme.

03.04.2012 - Universitetssygehus Køge

MplusA bistår Region Sjælland med indledende planlægning af Universitetssygehus Køge.

Herunder varetager MplusA processtyringen frem til igangsætning af en kommende projektkonkurrence og MplusA gennemfører parellelt hermed et EU-udbud af bygherrerådgivningen til det samlede projekt.

Læs mere...

23.11.2011 - Vi er flyttet, - et lille stykke

Så er vi flyttet til et større kontor beliggende i samme hyggelige gård på Jagtvej. Der bor vi nu øverst i det "gule hus" på 3. sal. Flytningen er vel overstået, vi er kommet på plads og vi kan nu glæde os over et dejligt stort og velindrettet kontor.

Jagtvej 113H, 3 - 2200 København H

 

09.08.2011 - Copenhagen Airports, TRG til Deicing anlæg

MplusA bistår Københavns Lufthavne med et EU-udbud af Totalrådgivning i forbindelse med etablering af et nyt deicing anlæg.

Anlægget skal anvendes fra vintersæsonen 2012.

 

09.08.2011 - Hvidovre Hospital - EU udbud af BHR

MplusA varetager EU-udbud af Bygherrerådgivning til Kvalitetsfondsprojektet på Hvidovre Hospital.

Projektet har opnået et foreløbigt tilsagn fra regeringens ekspertudvalg på 1,45 mia. eksklusiv moms.

 

22.06.2011 - CPH Hilton - refurbishment

MplusA er bygherrerådgivere for Copenhagen Airports.

Læs mere...

22.06.2011 - SINO - butikscenter

MplusA bygherrerådgiver for SINO.

Læs mere...

22.06.2011 - Aab - Ørestad Syd - afdeling 100

MplusA har vundet et udbud af Bygherrerådgivning.

Læs mere...

22.06.2011 - Københavns Ejendomme - Saxogade 61

MplusA har vundet et udbud af Bygherrerådgivning.

Læs mere...

22.06.2011 - Nyt Hospital Nordsjælland

De modtagne tilbud på Funktionsplanlægning og Bygherrerådgivning er evalueret, tilbudsgiverne er underrettet og der er indgået aftale med henholdsvis Lohfert & Lohfert A/S og COWI A/S.

09.03.2011 - Funktionsplanlægning til Nyt Hospital Nordsjælland

I samarbejde med Projektorganisationen for Nyt Hospital Nordsjælland er der nu udvalgt 4 tilbudsgivere til EU-udbuddet af Funktionsplanlægning.

Læs mere...

09.03.2011 - Bygherrerådgivning til Nyt Hospital Nordsjælland

I samarbejde med Projektorganisationen for Nyt Hospital Nordsjælland er der nu udvalgt 4 tilbudsgivere til EU-udbuddet af Bygherrerådgivning.

Læs mere...

18.01.2011 - Næstved Kommune - skoleområdet

MplusA varetager 2 stk. EU udbud af totalrådgivning på skoleområdet for Næstved Kommune.

Læs mere...

09.01.2011 - Nyt Hospital Nordsjælland

MplusA varetager 2 EU-udbud af henholdsvis bygherrerådgivning og funktionsplanlægning for Region Hovedstaden.

 

12.11.2010 - Herlev Hospital - Bygherrerådgiver

Der er nu udpeget den bygherrerådgiver som skal styre og koordinere det samlede kvalitetsfondsprojekt for Herlev Hospital på i alt 2.250 mio. kr. eksklusiv moms.

Læs mere her:

http://www.herlevhospital.dk/nythospital/Menu/om+os/nyheder/bygherrerodgiver_udpeget.htm

 

 

16.09.2010 - Rammeaftale med KEjd

MUNKSGAARD plus ANDERSEN har netop indgået rammeaftale om bygherrerådgivning med Københavns Ejendomme. Aftalen løber de kommende 2 år med option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

Læs mere...

09.09.2010 - ESCO projekt - i udførelsesfasen

Esco i Greve går nu i gang med de fysiske arbejder på skoler for at sikre den garanterede besparelse. Selve "energirenoveringen" forventes afsluttet til foråret 2011. 

 

Læs mere...

22.06.2010 - Herlev Hospital - tilbudsgivere udvalgt til BHR

Der er nu udvalgt tilbudsgivere til EU-udbuddet af bygherrerådgivning til det samlede udbygningsprojekt på Herlev Hospital.

Læs mere...

01.06.2010 - Greve Kommune - Karlslunde Plejecenter

MplusA har vundet udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af et nyt plejecenter i Karlslunde for Greve Kommune. Der er tale om et plejecenter indeholdende 85 boliger med tilhørende servicearealer. Der er første spadestik den 9. september 2010 og byggeriet forventes færdigt primo marts 2012.

Rubow Arkitekter A/S 

Læs mere...

02.06.2010 - Herlev Hospital - Bygherrerådgivning

MplusA bistår Herlev Hospital med EU-udbud af Bygherrerådgivning til gennemførelse af den del af den samlede Visionsplan, der allerede har opnået forhåndstilsagn fra Regeringens rådgivningen udvalg.

Det omfatter bygge- og anlægsarbejder for i alt DKK 2,25 mia. eksklusiv moms.

 Der er frist for modtagelse af anmodninger om prækvalifikation den 14. juni 2010.

 

 

12.01.2010 - Region Sjælland, ny Akutafdeling

Region Sjælland har i samarbejde med MplusA udvalgt 5 tilbudsgivere til EU-udbuddet af Totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) til den nye Akutafdeling ved Slagelse Sygehus.

MplusA havde på vegne af Region Sjælland modtaget 9 anmodninger om prækvalifikation og udvælgelsen blev foretaget efter de anførte udvælgelseskriterier i bekendtgørelsen.

 

Læs mere...

21.12.2009 - GLÆDELIG JUL

MplusA ønsker alle kunder, kolleger og samarbejdsparter en rigtig glædelig jul.

2009 har for os været et fantastisk år med mange spændende og udfordrende projekter og opgaver.

TAK til alle kunder og samarbejdsparter gennem 2009 med ønsket om, at den glædelige jul efterfølges af et festligt nytår.

 

02.10.2009 - Ny medarbejder

MplusA er glade for at kunne byde velkommen til Michael Jonsen.

Læs mere...

01.09.2009 - Region Sjælland, Ny Akutafdeling

Region Sjælland har besluttet at etablere ny akutafdeling på det somatiske sygehus i Slagelse. Der foreligger i løbet af efteråret 2009 et byggeprogram for projektet udarbejdet af C.F. Møller, der er tilknyttet projektet som "sundhedsplanlægger".

MplusA varetager udbudsrådgivningen på projektet.

Læs mere...

24.07.2009 - Herlev Hospital - Udbudsrådgivning

MplusA varetager udbudsrådgivning for Herlev Hospital. Rådgivningen omfatter varetagelse af 3 EU-udbud af totalrådgivning til ombygningsprojekter samt rådgivning vedrørende gennemførelse af en begrænset projektkonkurrence til et nybyggeri med et budget på ca. DKK 1,7 mia. eksklusiv moms.

 

Læs mere...

01.06.2009 - VI ER FLYTTET

Efter et par år i et større kontorkompleks i Glostrup, er vi flyttet til en adresse i "byen". Gennem en port fra Jagtvej på Nørrebro træder man ind i en nyrenoveret baggård, hvor der ligger en nyistandsat ejendom på 2. etager. Der er miljø og atmosfære, og vi nyder fornemmelsen af, at kunne præge vores "eget" lejemål fra grunden.

Vi forventer at holde en reception efter sommerferien, hvor vi vil invitere venner, kunder og samarbejdspartnere til en hyggelig eftermiddag i vores nye omgivelser. Alle er dog, som altid,  meget velkommne til kigge forbi på adressen:

Jagtvej 115E, 2. th,

2200 København N 

 

10.06.2009 - Region Sjælland, Nyt psykiatri hospital i Slagelse

MplusA varetager udbudsrådgivningen i forbindelse med etablering af nyt psykiatri hospital i Slagelse. Projektet omfatter etablering af ca. 44.000 m2 nybyggeri med et budget på ca. DKK 1,1 mia.

Læs mere...

13.04.2009 - Nyt OUH, bygherrerådgiver udpeget

Region Syddanmark har i samarbejde med MplusA udpeget den tilbudsgiver der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på bygherrerådgivningsydelsen i forbindelse med etablering af Nyt OUH.

Læs mere...

22.02.2009 - Kildeskovshallen

MplusA bistår Gentofte Ejendomme med intern bygherreassistance vedrørende renoveringen af Kildeskovshallen.

Projektet omhandler en omfattende betonrenovering, udskiftning af facader (glas) samt ikke mindst en udskiftning og opgradering af de tekniske installationer, herunder ventilation, vandbehandlingsanlæg mv.

En del af opgaven består i at facilitere idriftstagningen. Derudover omhandler ydelsen overordnet bistand i forbindelse med koordinering og økonomistyring.

02.01.2009 - Tilbudsgivere til Nyt OUH

MplusA har i samarbejde med Projektorganisation for Nyt OUH udvalgt tilbudsgivere til EU-udbuddet af Bygherrerådgivning.

Følg dette link: http://www.nytouh.dk/wm262380 til projektets hjemmeside for at læse mere.

 

01.01.2009 - Godt nytår

MplusA ønsker alle kunder og samarbejdsparter et rigtigt godt nytår med håbet om et fortsat positivt og udviklende samarbejde.

Henrik & Knud

28.10.2008 - Rejsegilde - Greve Idræts Center

Greve Idræts Center - rejsegilde med krans, pølser og blå himmel.

Læs mere...

03.10.2008 - Nyt OUH

MplusA varetager for Projektorganisationen for Nyt OUH et EU-udbud af Bygherrerådgivning for det nye universitetshospital i Odense.

Bekendtgørelsen er fremsendt 30. september 2008.

Projektet omfatter nybyggeri af ca. 300.000 m2 omfattende både somatiske og psykiatriske funktioner.

Nyt OUH skal placeres umiddelbart syd for Syddansk Universitet tæt ved motorvejen.

02.06.2008 - Psykiatrien i Vordingborg, Region Sjælland

Psykiatrien i Vordingborg - Oringe - skal have etableret enestuer m.v. MplusA skal bistå Region Sjælland som bygherrerådgiver med gennemførsel af renoverings- og ombygningsprojekt på Psykiatrien Vordingborg.

15.05.2008 - "Lethal" ved Hundige Boldfælled, Greve Kommune

MplusA har fået til opgave, at bistå Greve Kommune med opførsel af en "Lethal" ved Hundige Boldfælled.

27.05.2008 - Greve Idræts Center, Greve Kommune

MplusA bistår Greve Kommune med at varetage "bygherrerollen" i forbindelse med opførsel af en ny "multihal" ved Greve Idræts Center - GIC.

04.04.2008 - Gentofte Kommune

MplusA samarbejder med bygherrerådgivningsselskabet Emcon om gennemførelse af en analyse og vurdering af SKUB-projektet.

 

Læs mere...

01.02.2008 - Hotel på Stamholmen, CPH Business Park

MUNKSGAARD plus ANDERSEN A/S har fået til opgave at bistå Teesland iOG i forbindelse med etablering af et nyt hotel ved CPH Business Park på Stamholmen.

Læs mere...

20.01.2008 - Ny hjemmeside

Så skete det endelig. Vi har fået lavet vores længe ventede hjemmeside. Det er nu muligt for kunder og samarbejdspartnere at orientere sig om virksomheden m.v.

 

07.01.2007 - Godt nytår

Der er nu gået et år siden vi startede MUNKSGAARD plus ANDERSEN - og det er gået over al forventning. Vores gamle kunder har vænnet sig til det nye brevpapir og de oplever, at vores engagement er det samme - måske endda lidt bedre.

Der er også kommet nye kunder til, som har givet udtryk for Deres tilfredshed. År 2007 har været et godt og spændende år og vi forventer, at det nye bliver endnu bedre med masser af spændende opgaver.

Henrik og Knud ønsker alle gamle som nye kunder et godt år 2008!

28.11.2007 - Ny opgave

MUNKSGAARD plus ANDERSEN har fået en ny opgave for Region Syddanmark. Opgaven omhandler varetagelse af et EU-udbud af totalrådgivning vedrørende udsugning- og køling på Odense Universitetshospitals medicin-rum. 

19.11.2007 - MUNKSGAARD plus ANDERSEN søger en medarbejder

MUNKSGAARD plus ANDERSEN søger en medarbejder til at hjælpe os med af varetage forskellige opgaver og projekter. Vi arbejder udelukkende som bygherrerådgiver, hvor vores primære opgave er, at være projektets projektleder.

Læs mere...

30.11.-0001 -