Vores rådgivning kan opdeles i fire områder:


  • Vi arbejder med projektledelse og vi bistår bygherrer med rådgivning. Derudover engageres vi på nogle projekter til at varetage bygherrens opgaver og agerer dermed som bygherre.


  • Vi rådgiver omkring planlægning, organisering, udbudsstrategi, aftaleformer og aftalestruktur. I forlængelse heraf gennemfører vi udbudsforretninger og konkurrencer i henhold til Udbuds- og Tilbudsloven.


  • Vi programmerer og budgetlægger.


  • Vi rådgiver i forbindelse med styringsdiscipliner, herunder styring af økonomi, tid, kvalitet samt bæredygtighed.

    MUNKSGAARD plusANDERSEN`s kompetencer ligger primært indenfor traditionelle bygherrerådgivningsdiscipliner og vores ydelser tager udgangspunkt i Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019.